Rekultywacja zdegradowanych terenów – istotne informacje

Różnorodne formy działalności, najczęściej przemysłowej, są powiązane z degradacją obszarów, na których działa dana firma.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że istnieje możliwość przywrócenia właściwości użytkowych i przyrodniczych takim zdegradowanym terenom, które zostały zniszczone w wyniku działalności przemysłowej człowieka. Istotną sprawą jest w tym przypadku szeroko pojęta rekultywacja terenów, które uległy degradacji. Proces ten jest kompleksowy i wymaga zwrócenia uwagi na wiele ważnych spraw odgrywających niezwykle istotną rolę.

Rekultywacja zdegradowanych terenów – istotne informacje

O czym pamiętać przy rekultywacji?

Oczywiście sprawą ważną jest dokonanie analizy oraz wyboru stosownych metod rekultywowania określonych terenów. Wybranie metody jest uzależnione od czynników geologicznych, a także technicznych zdegradowanego obszaru. Teren, który podlega rekultywacji musi więc być regularnie monitorowany w zakresie zmian środowiskowych. Oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie pomiarów właściwości wody, gleby, a także powietrza. Na bazie uzyskanych rezultatów dokonywana jest ogólna ocena stanu środowiska naturalnego badanego terenu.

Przywracanie walorów użytkowych oraz przyrodniczych na danych obszarach jest regulowane prawnie na terenie Polski. Oznacza to, że posiadacz terenów, które uległy degradacji musi zapewnić kompletne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku i otrzymania zgody na rekultywację. Takie czynności są kompleksowe, więc dobrze jest zagwarantować sobie pomoc fachowców. Na obszarze Polski działa wiele przedsiębiorstw udzielających wsparcia w kwestiach formalnych, a także w zakresie pomiarów i badań oraz w wyborze właściwego sposobu rekultywacji.

Efektywna i zgodna z prawem rekultywacja terenów zdegradowanych jest możliwa do przeprowadzenia z pomocą wykwalifikowanych fachowców. Ich odnalezienie wiąże się z potrzebą zapoznania się z zasobami Internetu. W sieci można znaleźć wiele oficjalnych serwisów takich specjalistów oraz dostępne są strony z ogłoszeniami lub opiniami klientów, którzy mieli okazję korzystać z takich usług. Oznacza to, że proces poszukiwania jest łatwy i krótkotrwały.