Jakie uprawnienia ma komornik?

Komornicy sądowi posiadają specjalne upoważnienie od Ministerstwa Sprawiedliwości do egzekwowania orzeczeń sądów i zwykle obejmują roszczenia finansowe.

Z tych powodów wielu wnioskodawców rozważa zlecenie wykonania polecenia odzyskania należności komornikowi, ponieważ są bardziej zmotywowani i skuteczni niż inne opcje. Przede wszystkim uważa się, że istnieje większa szansa na pomyślne zakończenie. Wzrost wartości długu może obejmować opłaty sądowe, odsetki i koszty, które są dodawane do pierwotnej wartości roszczenia. Komornicy sądowi mogą egzekwować prawo do otrzymania zapłaty. W rzadkich przypadkach, gdy nie ma umowy o płatności, komornik może zająć wymienione towary i sprzedać je później na publicznej licytacji. Zazwyczaj ceny aukcyjne są znacznie niższe niż wartości detaliczne, więc prawdopodobne jest, że więcej przedmiotów będzie potrzebnych do spłaty długu w ten sposób. Nakaz upoważnia komornika nie tylko do odzyskania pieniędzy należnych z tytułu nakazu, ale także związanych z tym kosztów. Komornicy są bezpośrednio zatrudnieni przez sądy, a mianuje ich Minister Sprawiedliwości. Mogą oni egzekwować zaległości w płaceniu czynszu, podatków, mandatów czy zaległości z tytułu alimentów na dziecko.

Komornicy sadowi kontaktują się również z niespłacającymi pożyczkobiorcami. Nawet gdy wierzyciel wygra wyrok, odzyskanie pieniędzy może być trudne. Oprócz nakładania opłat na konta bankowe lub pojazdy silnikowe, komornicy mogą próbować zastawić nieruchomość lub wymusić sprzedaż aktywów. W kontaktach z dłużnikami poborca, który zachowuje się właściwie, będzie uczciwy, pełen szacunku, i będzie przestrzegał prawa. Po złożeniu pisemnego wniosku o weryfikację długu, z którym się skontaktowano, poborca zawiesi działania windykacyjne i prześle Ci pisemne powiadomienie o należnej kwocie, o firmie, której jesteś winien, oraz o tym, jak ją spłacić. Jeśli komornik nie może zweryfikować długu, firma przestanie próbować odzyskać od ciebie pieniądze. Poinformuje również biura kredytowe, że przedmiot jest kwestionowany lub zażąda usunięcia go z raportu kredytowego. Jeśli poborca pracuje jako pośrednik wierzyciela i nie jest właścicielem twojego długu, powiadomi wierzyciela, że zawiesił lub odwołał postępowanie, ponieważ nie mógł zweryfikować długu. Link do strony źródłowej.