Jakie uprawnienia ma komornik?

Komornicy sądowi posiadają specjalne upoważnienie od Ministerstwa Sprawiedliwości do egzekwowania orzeczeń sądów i zwykle obejmują roszczenia finansowe. Z tych powodów wielu wnioskodawców rozważa zlecenie wykonania…