Jak wygląda zakażenie roślin mączniakiem

Mączniak prawdziwy to choroba grzybicza, która może negatywnie wpływać na rośliny spożywcze i ozdobne, jeśli sprzyjają temu warunki pogodowe.

Plony sadzone późno są zwykle bardziej podatne na mączniaka prawdziwego niż te sadzone wcześnie. Jednak choroba ta może również wystąpić na wczesnych polach obsadzanych w odpowiednich warunkach środowiskowych i gdy korona upraw jest ciężka.

Jak wygląda zakażenie roślin mączniakiem

Mączniak prawdziwy bardzo szybko się roznosi

Objawy mączniaka prawdziwego zaczynają się od białych, pudrowych, mączystych plam, które pojawiają się najpierw na górnej powierzchni najstarszych liści i przylistków, a następnie na łodygach i kwiatach lub kłosach. Ciepła, sucha pogoda w połączeniu z chłodnymi nocami z rosą sprzyja rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jeśli rolnicy uprawiają odmiany roślin podatne na mączniaka prawdziwego, a pogoda sprzyja rozwojowi takiej choroby, powinni przeszukiwać baldachim co 2 dni, zaczynając od wczesnego rozwoju plonów. Zabiegi z użyciem fungicydów należy wykonywać, gdy tylko pierwsze objawy mączniaka prawdziwego zostaną wykryte, aby zwiększyć szanse na usunięcie choroby.

Rolnicy mogą chcieć rozważyć zapobiegawcze zastosowanie fungicydów, jeśli nie są w stanie w razie potrzeby monitorować pól. Jest to jednak konieczne tylko wtedy, gdy pogoda sprzyja rozwojowi choroby, a hodowane odmiany roślin nie mają odporności. Ważny jest również odpowiedni czas na użycie fungicydów. Większość fungicydów zapewnia ochronę przed mączniakiem do dwóch tygodni. Celem jest zastosowanie fungicydu, zanim choroba przekroczy niski poziom, ale niezbyt daleko przed początkowym wystąpieniem choroby, ponieważ chcesz, aby wysoki poziom pozostałości fungicydu pozostał w roślinie, gdy choroba zacznie się rozwijać.

Ważne jest także, aby ta choroba została właściwie zidentyfikowana, ponieważ mączniak prawdziwy może zaatakować całe pole, gdy odmiany roślin są podatne. Grzyb wywołujący mączniaka osłabia rośliny, zmniejsza plony, ograniczając kwitnienie i owocowanie, a także bardzo szybko rozprzestrzenia się na inne obszary.