Korzyści biznesowe z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Pracownicy i klienci niepełnosprawni stanowią znaczną szansę dla biznesu.

W rzeczywistości na całym świecie wiele osób doświadcza niepełnosprawności, a jest to spory rynek osób korzystających z różnych usług, a także poszukujących pracy. Upewnienie się, że twoje przedsiębiorstwo może przyjmować do pracy osoby niepełnosprawne w przystępny i integracyjny sposób, jest nie tylko właściwą rzeczą do zrobienia, ale ma również sens biznesowy.

Korzyści biznesowe z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na pracownika niepełnosprawnego dostaniemy dofinansowanie kalkulator wyliczy kwotę

Organizując procesy rekrutacyjne i miejsca pracy wolne od barier dla osób niepełnosprawnych, pracodawcy zapewniają, że wszyscy potencjalni pracownicy z odpowiednimi umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem mogą zostać zatrudnieni i wykonywać swoją najlepszą pracę. Różnorodność miejsc pracy przyciąga i zatrzymuje pracowników z możliwie najszerszej puli talentów, a pracownicy w integracyjnych miejscach pracy będą prawdopodobnie bardziej zaangażowani, zmotywowani i produktywni. Pracownicy również pozostaną w twojej firmie na dłużej, jeśli prowadzisz otwarte rekrutacje i zatrudniasz także osoby niepełnosprawne. Możemy również liczyć na dopłaty i ulgi, które można obliczyć w kalkulatorze dofinansowania z tytułu zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Liczne badania wykazały, że pracownicy i klienci są bardziej lojalni wobec organizacji, które pokazują, że cenią sobie różnorodność i integrację, a ich siła robocza odzwierciedla całą społeczność. Pojawia się również coraz więcej ofert pracy odpowiednich lub specjalnie skierowanych do osób niepełnosprawnych, ponieważ pracodawcy chętniej niż w poprzednich latach zatrudniają niepełnosprawnych w swoich firmach. Dodatkowo można liczyć na różnego rodzaju ulgi z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a obliczyć je możemy korzystając z kalkulatora dofinansowania pracownika niepełnosprawnego.

Aby obliczyć należne dofinansowanie kalkulator dopłat z tytułu zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z pewnością nam pomoże poznać kwoty ulg i odliczeń. Ogólnie rzecz biorąc, budowanie integracyjnej, zróżnicowanej siły roboczej przynosi korzyści wszystkim, twoim pracownikom, firmie i całej społeczności.