W jaki sposób nabywamy prawa do odprawy emerytalnej?

Pracownicy, którzy kończą karierę zawodową, mogą liczyć na odprawę emerytalną.

Odprawa emerytalna jest gwarantowana przez kodeks pracy, wypłacana jest w każdym przypadku, nie zależy od stażu pracy. Należy pamiętać o spełnieniu pewnych warunków, takich jak nabycie praw do emerytury, zakończenie pracy następuje z przejściem na emeryturę, dodatkowo odprawę możemy pobrać tylko jeden raz.

W jaki sposób nabywamy prawa do odprawy emerytalnej?

Komu przysługuje odprawa emerytalna

Zasadnicza odprawa emerytalna należy się osobom, które przechodzą na emeryturę kończąc pracę. Jest to świadczenie powszechne, występujące w różnych firmach, kodeks pracy mówi o wysokości odprawy, która powinna odpowiadać miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. W tym przypadku wysokość odprawy może być obliczona tak jak świadczenie urlopowe. W przypadku niektórych grup zawodowych odprawy mogą być wypłacane w wyższej wysokości, będą to przykładowo nauczyciele, którym przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia przy stażu poniżej 20 lat, lub też jeżeli staż pracy wynosi powyżej 20 lat wówczas jest to odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Wyższą odprawę mogą otrzymać także urzędnicy państwowi oraz samorządowi. W tym przypadku staż pracy powinien wynosić powyżej 10 lat, wówczas przysługuje im dwu miesięczne wynagrodzenie, w przypadku stażu pracy powyżej 15 lat 3 miesięczne oraz 6 miesięczne wynagrodzenie jako odprawa w przypadku kiedy staż pracy przekracza 20 lat. Dodatkowym wymogiem, aby otrzymać odprawę emerytalną, jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, odprawa nie będzie przysługiwała osobom, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Dodatkowo odprawę emerytalną mogą otrzymać także pracownicy, którzy decydują się na odejście na wcześniejszą emeryturę.

Pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną w dniu ustania stosunku pracy, nie może odmówić wypłacenia świadczenia, jeżeli pracownik spełnia określone warunki. Należy pamiętać, że w przypadku nauczycieli, służb cywilnych odprawa emerytalna będzie wyższa niż w przypadku osób zatrudnionych w firmach prywatnych. W przypadku odprawy emerytalnej w prywatnej firmie również może być ona wyższa, przykładowo jeżeli obowiązują w niej podpisane przez pracodawcę układy zbiorowe pracy czy też stosowny regulamin.