Jak chronić przyrodę podczas prac remontowo-budowlanych

Ptaki i inne zwierzęta od zawsze zakładały swoje siedliska w pobliżu człowieka i jego domostwa.

Nie dziwi zatem fakt, że również obecnie w domach jednorodzinnych czy blokach bytuje wiele gatunków ptaków, jak jerzyki, gołębie miejskie, wróble, oknówki, kawki, pustułki. Aby zatem przeprowadzić prace remontowe, modernizacje czy wyburzenia budynków, należy pozyskać opinię ornitologiczną, aby można było wykonać zmiany w nieruchomości bez szkodzenia ptakom.

Jak chronić przyrodę podczas prac remontowo-budowlanych

Dlaczego opinie ornitologiczne są ważne

Należy podkreślić, że niszczenie siedlisk, gniazd, jaj, zabijanie piskląt i dorosłych osobników czy płoszenie ptaków jest przestępstwem, nie można do takich działań dopuszczać podczas przeprowadzania prac remontowo-budowlanych w żadnym przypadku. Jeśli na nieruchomości ornitolog stwierdzi obecność ptaków gniazdujących, należy zachować dostęp do siedlisk, a kiedy nie jest to możliwe, przykładowo ze względów sanitarnych czy bezpieczeństwa, konieczna jest tak zwana kompensacja przyrodnicza, czyli naprawienie szkód w środowisku.

Jeśli przykładowo ptaki gnieździły się za rynnami, rurami spustowymi, w szczelinach elewacyjnych czy na poddaszu, lecz po wykonaniu prac nie będą miały dostępu do swoich siedlisk, należy zamontować budki lęgowe na elewacji budynku, z których ptaki będą mogły korzystać. Wszelkie działania, które uniemożliwią ptakom powrót do miejsca gniazdowania, jak zasłonięcie otworów wentylacyjnych kratkami, należy zgłosić w odpowiednim wniosku do Regionalnej lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która może wydać zgodę na usunięcie gniazd i zlecić naprawienie szkód w przyrodzie poprzez montaż budek lęgowych.

Ma to na celu zapobieganie spadkowi liczebności ptaków, jak również ochronę gatunkową. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej https://ornitolog.net.pl. Ornitolog, który przeprowadził obserwację i wydał opinię ornitologiczną, ma również obowiązek zgłosić odpowiednim służbom wszelkie działania szkodzenia ptakom czy niszczenia ich gniazd, ponieważ jest to przestępstwo i łamanie przepisów o ochronie przyrody i gatunków. W budynkach często znajdziemy również nietoperze, które także są pod ochroną.