Urządzenia do odbioru fal radiowych

Anteny to coś znacznie więcej niż proste urządzenia podłączone do każdego radia.

To przetworniki, które przetwarzają napięcie z nadajnika na sygnał radiowy, odbierają sygnały radiowe z powietrza i przekształcają je w napięcie do odzyskania w odbiorniku. Zazwyczaj przyjmowane za pewnik, anteny mają jednak kluczowe znaczenie dla ustanowienia i utrzymania niezawodnego połączenia radiowego. Współczesne anteny radiowe występują w ogromnej różnorodności rozmiarów i kształtów.

Urządzenia do odbioru fal radiowych

Jak działają anteny radiowe

Fala radiowa to połączenie pola magnetycznego pod kątem prostym do pola elektrycznego. Oba oscylują z określoną częstotliwością i poruszają się razem w kierunku prostopadłym do obu pól. Te pola elektromagnetyczne poruszają się z prędkością światła przez wolną przestrzeń, czyli około 300 milionów metrów na sekundę. Jedną z kluczowych cech fali radiowej jest orientacja pól z ziemią, a nazywa się to polaryzacją. Antena jest spolaryzowana pionowo, jeśli pole elektryczne jest prostopadłe do powierzchni ziemi. Antena jest spolaryzowana poziomo, jeśli jest ustawiona poziomo na powierzchni ziemi.

Antena przy nadajniku generuje falę radiową. Do anteny przykładane jest napięcie o pożądanej częstotliwości. Napięcie na elementach anteny i prąd wytwarzają odpowiednio fale elektryczne i magnetyczne. W odbiorniku fala elektromagnetyczna przechodząca przez antenę indukuje niewielkie napięcie. W ten sposób antena staje się źródłem sygnału dla wejścia odbiornika. Każda antena będzie działać zarówno dla nadawania, jak i odbioru. W wielu urządzeniach bezprzewodowych antena jest przełączana między nadajnikiem a odbiornikiem.

Chociaż anteny szerokopasmowe rzadko są idealnie poziome lub pionowe, to i tak odbierany jest pewien sygnał. Co więcej, większość sygnałów ulega przesunięciom polaryzacji na ścieżce transmisyjnej z powodu odbić i innych warunków zakłócających sygnał radiowy. Możesz również zdecydować się na antenę dookólną, aby polepszyć jakość odbioru sygnału radiowego.