Największe korzyści z zastosowania metodyki Agile

Tradycyjne metody zarządzania projektami na ogół kontaktowały zespół projektowy z klientem na początku i na końcu projektu.

Co oznaczało, że jeśli wymagania lub oczekiwania klientów nie zostały odpowiednio wychwycone na początku lub uległy zmianie w czasie, zespół projektowy nie miał o tym pojęcia, dopóki nie było za późno. Dzięki metodzie Agile istnieje stały kontakt przez cały proces i iteracyjne dostawy, aby upewnić się, że zespół jest na dobrej drodze, dzięki czemu produkt końcowy będzie dokładnie tym, czego oczekuje klient. Jeśli klient powie w połowie projektu, że potrzebuje zmiany, stosując tradycyjne podejście do zarządzania projektami, nie można było tego zaakceptować lub prawdopodobnie wiązałoby się to ze znacznym wzrostem zarówno kosztów projektu, jak i harmonogramu. Dzięki metodzie Agile zmiany można wprowadzać przy minimalnym wysiłku, bez względu na to, jak daleko w projekcie zaawansowany jest zespół, ponieważ można go łatwo dodać do następnej iteracji. Oznacza to, że zamiast czekać na produkt końcowy od 6 do 12 miesięcy, klient otrzymuje działającą wersję produktu w znacznie krótszych odstępach czasu, zwykle co 2 do 4 tygodni. Dzieląc duży projekt na iteracje, ryzyko zmniejsza się również do niepowodzenia iteracji lub tylko wersji roboczej. Bardziej prawdopodobne jest, że wcześnie znajdziesz małe problemy, które można łatwo rozwiązać, niż odkryć duży problem dopiero w końcowych testach przed dostawą produktu do klienta.

Oznacza to, że do czasu wykrycia problemu lub anulowania projektu na inwestycję zostanie poświęcone mniej czasu i pieniędzy.

Ponieważ agile pm certyfikat wspiera współpracę i ciągłe doskonalenie, które mogą prowadzić do innowacji i rozwoju nowych produktów i funkcji, a zespoły organizują codzienne spotkania, wspierana jest burza mózgów i tworzenie nowych pomysłów. Agile wspiera ideę, w której najlepszy pomysł wygrywa, bez względu na to, skąd pochodzi. Zespół projektowy, inni wykonawcy i klient są w stanie wspólnie określić funkcjonalność i funkcje.