Kalkulator wpłat na PFRON – łatwo i bez konieczności logowania!

Utworzony przez polski parlament 9 maja 1991 roku, aktualnie działający na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (wielokrotnie nowelizowanej), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON) wspomaga osoby niepełnosprawne w aktywnościach społecznych i zawodowych.

Do jego działań zalicza się między innymi organizowanie rehabilitacji lub terapii zajęciowej, a także obniżanie kosztów pracodawców, którzy chętnie zatrudniają pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Firmy przekraczające liczbę dwudziestu czterech pracowników (dwadzieścia pięć i wzwyż, chodzi o pełnoetatowy wymiar godzin) są zobowiązane przez Państwo Polskie do robienia wpłat na ten fundusz, jeśli nie zatrudniają określonego procentowego minimum zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (sześć procent). Wspomniane minimum procentowe może być obniżone, gdy zatrudniasz osobę z dolegliwościami zdrowotnymi szczególnie utrudniającymi wykonywanie obowiązków zawodowych (na przykład choroba Parkinsona albo przewlekłe choroby psychiczne).

Kalkulator wpłat na PFRON – łatwo i bez konieczności logowania!

Czy kalkulator wpłat na PFRON jest wiarygodny?

My Wspieramy jest agencją pracy specjalizującej się w popularyzacji praktyki zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji, godną zaufania. Kalkulator PFRON, który oferujemy Państwu za darmo, jest efektywnym narzędziem pomocniczym dla pracodawców, którzy chcą błyskawicznie obliczyć składki (na przykład w celu zaplanowania przyszłego zatrudnienia osób niepełnosprawnych).
Zajmujemy się zawodowo problematyką prawną i ekonomiczną związaną z osobami niepełnosprawnymi, toteż mogą być Państwo pewni, że wszelkie dane w aplikacji internetowej są na bieżąco aktualizowane. kalkulator wpłat na pfron to elegancka prostota i pełna wiarygodność.