Brak polisy OC – czym może skutkować?

Polskie przepisy nakazują jasno, aby właściciel pojazdu mechanicznego posiadał aktualną, obowiązkową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Takie ubezpieczenie umożliwia zrekompensowanie wyrządzonych szkód lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego w wyniku stłuczki, wypadku lub innego zdarzenia drogowego. Istotną sprawą jest zachowanie ciągłości takiego ubezpieczenia. Nie można pozwolić sobie nawet na jeden dzień przerwy, ponieważ taka sytuacja może zostać wykryta przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nałoży wysoką karę finansową. Warto więc pamiętać o terminowym ubezpieczeniu pojazdu, aby uniknąć takich kłopotów.

Brak polisy OC – czym może skutkować?

Przerwa w ubezpieczeniu auta i związane z nią kary

Wielkość grzywny za brak ciągłości ubezpieczenia samochodu, zależy od typu ubezpieczanego pojazdu oraz do długości przerwy w ubezpieczeniu. Kara dla aut osobowych jest wyższa od kary w przypadku motocykli, ale niższa niż w przypadku pojazdów o charakterze ciężarowym. Czasami można odwołać się od kary przedstawiając bardzo poważne uzasadnienie przerwy w ubezpieczeniu, ale zwykle jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie o rozłożenie kary na raty, które są dogodne do spłaty, szczególnie dla osób o trudnej sytuacji finansowej.

W przypadku krótkiego spóźnienia na poziomie 1-3 dni, kara to około 1040 zł. Dłuższe opóźnienie może wiązać się z grzywną na poziomie 2600, a nawet ponad 5200 zł. Kary te zmieniają się zgodnie ze zmieniającym się minimalnym wynagrodzeniem Polaków. Można jednak mieć pewność, że są one bardzo wysokie i dotkliwe, dlatego warto uważać na terminy płatności składek oraz zawierania nowych umów lub przedłużania starych.

Wiele informacji na temat przerw w ubezpieczeniu pojazdów można znaleźć w Internecie, na przykład na stronie https://porownywarka-ubezpieczen.pl/przerwa-w-ubezpieczeniu-oc-czym-grozi/. Poza karami od UFG, kierowcy muszą liczyć się z koniecznością samodzielnego naprawienia wyrządzonej szkody, jeśli doszło do tego w okresie przerwy w ubezpieczeniu auta. Koszty leczenia poszkodowanych oraz naprawy samochodów potrafią być często dużo wyższe niż wspomniane wyżej kary od UFG.